Statsforvalteren i Nordland har sagt ja til at Iris Salten kan deponere masser med store mengder fluorholdige miljøgifter, som blant annet finnes på flyplassen i Bodø.

For Ny-by-Ny flyplass prosjektet i Bodø er det svært viktig at Iris Salten kan ta i mot såkalte PFAS-masser lokalt. Dette er masser som for det meste finnes på flyplasser. Iris Salten fortsetter planleggingen av en ny celle på deponiet med vår renseløsning MivaSorb som skal fange opp PFAS og sikre at det ikke går ut i sigevannet. 


LES MER OM MIVASORB

 

Renseløsning MivaSorb
Renseløsningen MivaSorb skal sikre at ikke PFAS går ut i sigevannet

Miljøgifter
Per- og poly-fluor-alkyl-stoffer (PFAS) er en stor gruppe fluorholdige stoffer som har blitt brukt i over 50 år i en rekke produkter, blant annet i matvareemballasje, slippbelegg i kjeler og stekepanner, impregneringsmidler for tekstiler, brannslukningsskum, rengjøringsprodukter, kosmetikk, maling, lakk og enkelte typer skismøring.

  - De største bruksområdene med denne type miljøgifter har nok vært brannslukningsskum. Derfor finner vi høye konsentrasjoner i masser fra flyplasser og brannøvingsfelt. De fleste av stoffene brytes svært langsomt ned i naturen og er helseskadelig. Derfor stilles det store krav fra myndighetene om hvordan masser med PFAS skal håndteres, sier Harald W. Østbø, daglig leder i Iris Produksjon.
 

Som totalleverandør av renseløsninger utvikler og leverer vi ulike typer renseløninger, blant annet til deponier. Det har vært et tett samarbeid med Iris Salten om å få til en renseløsning som gjorde det mulig for de å ta i mot PFAS-masser. 

Vil du vite mer om renseløsningen MivaSorb?


KONTAKT OSS