Mivanor har i år levert en renseløsning for sigevannet på avfallsdeponiet til Lofoten Avfallsselskap og med dette anlegget har selskapet smykke seg med å ha levert renseløsninger til samtlige kommunale deponier i Nordland.

- Dette er helt klart en milepæl for oss, og et bevis for at Mivanor leverer konkurransedyktige løsninger som har en kvalitet som også tåler røffe, nordnorske værforhold. Fylkesmannen i Nordland har vært svært tydelig på kravene som stilles til deponieierne i fylket vårt, og da er det spesielt gledelig å kunne slå seg på brystet med at vi nå har levert til samtlige avfallselskap, sier daglig leder Fredrik Korpe.


Forventning til utviklingen videre

- Totalt har vi levert anlegg til ni norske deponier inkludert to nye anlegg på Østlandet. Slik vi anser det er vi nå godt rustet for videre utvikling av selskapet og vi har renseprodukter som er vel anerkjent i deponi-Norge. Når vi nå noterer oss "full uttelling" i Nordland så forventer vi at flere deponieiere ser til Mivanor når de skal etablere et nytt renseanlegg for sitt sigevann eller overflatevann, sier Fredrik.

Ser frem til travel høst

- Det er klart at vårt selskap har vært påvirket av våren vi nå har lagt bak oss. Blant annet er flere beslutninger om nye renseanlegg skyves frem i tid, og vi må vente på avklaringer fra kunder som ikke lengre står i en posisjon til å gjøre en slik investering. Noe som er veldig forståelig.Men prosjektene har ikke stoppet helt opp, og behovet for renseløsninger vil ikke forsvinne. Dermed tenker jeg at vi står foran en travel høst med nye bestillinger og leveranser, sier Fredrik. 

Kravene til en forsvarlig håndtering av utslipp, som hensyntar både miljøet og en bærekraftig industri, er tydelig. Myndighetene har økt fokus på å sette strenge krav og næringslivet selv ser ut til å dreie seg mer og mer mot det å sørge for å sikre sitt eget fotavtrykk.

- Dette gir oss et tydelig signal hvor viktig det er at vi også setter fokus på at vår teknologi skal skape et minst mulig avtrykk i naturen og at vår drift er preget av dette tredelte perspektivet; sosialt ansvar, økonomisk ansvar og miljømessig ansvar, avslutter Fredrik.

Nysgjerrig på vår renseteknologi for sigevann?

Les mer her