Mivanor har utviklet en renseløsning spesielt tilpasset vann fra notvask. Renseprosessen er effektiv og fjerner impregnering og voks slik at man oppnår et mindre utslipp til miljø og en resirkulering av vannet tilbake til vaskeprosessen.

Løsningen tar utgangspunkt i vår renseløsning MivaMagTM og prosessen er deretter tilpasset notvaskerier som følge av de erfaringene vi har tatt med gjennom levering av renseanlegg til Mørenot AS.

  • Mivanor Grovrens med huberskrue
  • Buffertank for urenset vann
  • Bufffertank for renset vann
  • MivaMagTM - en kjemisk og mekanisk renseløsning basert på magnetisme

Anleggets utforming gir enkel tilgang til slamcontainer og til å gjennomføre påfylling og tømming av rensekjemikalier. 

Ønsker din bedrift mer informasjon om renseløsning for notvask?
 

Kontakt vårt team

 

Fordeler ved løsninger
 

  • Muliggjør gjenbruk av vann fra vaskeprosess
  • Løsningen renser vann og avvanner slammet i samme enhet
  • Fjerner behovet for større forbehandlingstrinn
  • Tørrstoffgrad på slam på opptil 30%
  • Kontinuerlig flow-rate på opptil 30%
  • Anlegget kan styres og overvåkes via fjernstyring

Slik fungerer MivaMagTM

Denne filmen viser hvordan magnetisk partikkelseparasjon trekker ut forurensning fra vann ved hjelp av magnetisme.

Les mer om MivaMagTM