Hvordan fungerer renseløsningen?

Renseløsningen MivaMagTM er en kombinasjon av kjemisk felling og en mekanisk prosess hvor magnetittpulver tilsettes i prosessen og gjør flokkene magnetiske. Prosessen fjerner forurensing fra vannet, samtidig som slammet blir avvannet. Løsningen kan både leveres i en plassbygd brakkemodul og som et mobilt anlegg.

Denne filmen forklarer stegene i renseprosessen:

 

 

 

Fordeler med MivaMag

 • Stor kapasitet: hver enhet kan behandle 40 mper time og man kan bygge ut med så mange enheter man trenger for å dekke behovet 
 • Lite fotavtrykk
 • Designet som en plug-and-play modul
 • Fleksibel renseprosses som kan tilpasses ulike forurensingutfordringer
 • Automatisert overvåkning av prossesser

FÅ TILSENDT INFORMASJONSBLAD OM MIVAMAG

Hvilke typer forurensing kan MivaMagTM fjerne?

MivaMagTM har en god renseeffekt på vann med miljøgifter, tungmetaller og andre miljøfiendtlige stoffer:

 • Organiske miljøgifter 
 • Tungmetaller 
 • Fosfor
 • Suspendert stoff

Vannet som skal renses, vurderes og testes av vår fagavdeling, og sendes til analysering i forkant av et prosjekt. Dette gjør vårt team for å kunne gi kunden et godt bilde på hvilken renseeffekt MivaMagTM har på deres sigevann.

JEG VIL HA TILBUD PÅ ANALYSE AV VANN

 

Hvor kan MivaMag brukes?

 • Sigevann fra avfallsdeponi og avfallsbehandlingsanlegg
 • Prosessvann fra industri og produksjon som:
  • Akvakultur (bl.a. notvaskeanlegg, slambehandling fra RAS anlegg)
  • Næringsmiddelindustri (bl.a. fôrproduksjon, bryggeri, meieri, kjøttbearbeidende virksomhet, slakteri, fiskeforedling, næringsmiddelproduksjon)
  • Gruveindustri
  • Papirproduksjon
  • Oljebehandlingsanlegg
  • Garveri
  • Jordvaskeanlegg
  • Behandling av off-shore avfall fra olje & gass sektor
  • Og mye, mer...


q3r3r