Hvordan fungerer renseløsningen?

Renseløsningen MivaMagTM er en kombinasjon av kjemisk felling og en mekanisk prosess hvor magnetittpulver tilsettes i prosessen og gjør flokkene magnetiske. Prosessen fjerner forurensing fra vannet, samtidig som slammet blir avvannet. Løsningen kan både leveres i en plassbygd brakkemodul og som et mobilt anlegg.

Denne filmen forklarer stegene i renseprosessen:

 

 

 

Fordeler med MivaMag

 • Stor kapasitet: hver enhet kan behandle 40 mper time og man kan bygge ut med så mange enheter man trenger for å dekke behovet 
 • Lite fotavtrykk
 • Designet som en plug-and-play modul
 • Fleksibel renseprosses som kan tilpasses ulike forurensingutfordringer
 • Automatisert overvåkning av prossesser

FÅ TILSENDT INFORMASJONSBLAD OM MIVAMAG

 

Hvilke typer forurensing kan MivaMagTM fjerne?

 • Tungmetaller
 • POP (Persistente organiske miljøgifter)
 • Fosfat
 • TSS (Totalt suspendert stoff)

MivaMagTM har en god renseeffekt på vann med miljøgifter, tungmetaller og andre miljøfiendtlige stoffer:

 • Organiske miljøgifter 
 • Tungmetaller 
 • Fosfor
 • Suspendert stoff

Vår fagavdeling gjennomfører analyser av vannet som trenger rensing i forkant av et prosjekt. Dette gjør vårt team for å kunne gi kunden et godt bilde på hvilken renseeffekt MivaMagTM har på deres sigevann.

JEG VIL HA TILBUD PÅ ANALYSE AV VANN

 

Hvor kan MivaMag brukes?

 • Sigevann fra deponi
 • Prosessvann fra industri og produksjon som:
  • Akvakultur
  • Spylevann
  • Gruveindustri
  • Papirindustri


Illustrasjon av MivaMag-modul