Kapasiteten for disse modellene avhenger bare av doseringsmengden siden det angitte volumet kan forstås som timekapasitet, antatt 60 minutters modningstid, noe som er standarden for de fleste polyelektrolyttprodusenter.  

Systemet tillater en enkel bytte mellom pulver og emulsjon. 

 

Jeg ønsker å få tilsendt informasjonsblad om modell CSL

 

Produktinformasjon

Bygget som kompakte enheter der alle komponenter er koblet til og testet, som gir en enkel og kostandseffektiv installasjon, både elektrisk og hydraulisk.

Brukervennlig konfigurasjon, vedlikehold og drift gjør CSL-eneheten til et ideelt system  for flokkuleringsprosesser. 

Hoved konstruksjon er laget i HDPE, med tre kamre.

  • Det første kamre er for utblanding av pulver eller emulsjonspolymer i vann
  • Kammer to er for utblanding og modning
  • Kammer tre for dosering av det ferdige produktet. Hvert kammer er forbundet via en overstrømningskanal.  

Driftssyklusen styres av ultralyd-nivåsensor, installert i doseringskammeret, som starter påfyllingsprosessen automatisk, åpner magnetventilen og justerer tørrmaterens eller doseringspumpens hastighet for å alltid få den valgte konsentrasjonen selv med vannstrømningsvariasjoner.  Konfigurerbare prosessalarmer med informativ eller impeditiv handling. 

Våre standard modeller dekker det meste av prosessbehovet, men vi kan tilpasset produktet kundens ønske.  

“All Siemens inside” med synoptisk kort, og hovedkomponenter signaliseres med tofarget led (grønn/rød), nødknapp, PLC S7-1200 for kommando og kontroll med 42 fargeskjerm. 

Tørrmater med solid eksenterskrue og kompakt beholder i HDPE. Alle systemer inkluderer nivåvindu, nivåsensor i beholderen og bridge breaker.   

Peristaltisk doseringspumpe med hodesugekapasitet egnet for standard eller tyktflytende væsker, drevet av motor og styrt av frequensomformer. 


Ønsker din bedrift mer informasjon om CSL-enheten?

Ta kontakt