Modell CS er bygget som kompakte enheter der alle komponenter er koblet til og testet, gjør det enkelt å installere enheten elektrisk og hydraulisk, noe som sparer tid og penger.  

Kapasiteten for disse modellene avhenger kun av doseringsmengden. Angitt volum kan forstås som timekapasitet, antatt 60 minutters modningstid, noe som er standarden for de fleste polyelektrolyttprodusenter.  

Driftssyklusen styres av ultralyd-nivåsensor, installert i doseringskammeret, som starter påfyllingsprosessen automatisk, åpner magnetventilen og justerer tørrmaterens hastighet for å alltid få den valgte konsentrasjonen selv med vannstrømningsvariasjoner.  

Brukervennlig konfigurasjon, vedlikehold og drift gjør dem til ideelle systemer som brukes for flokkuleringsprosesser. 

 

Jeg ønsker å få tilsendt informasjonsblad om modell CS

 

Produktinformasjon

Hoved konstruksjon er laget i HDPE, med tre kamre.

  • Det første kammeret er for utblanding av pulver polymer i vann
  • Kammer to er for utblanding og modning
  • Kammer tre for dosering av det ferdige produktet.

Hvert kammer er forbundet via en overstrømningskanal.  

Tørrmater med solid eksenterskrue og kompakt beholder i HDPE. Alle systemer inkluderer nivåvindu, nivåsensor i beholderen og bridge breaker. Konfigurerbar prosessalarme med informativ eller impeditiv handling. 

Våre standard modeller dekker det meste av prosessbehovet, men vi kan tilpasset produktet kundens ønske.  

“All Siemens inside” med synoptisk kort. Hovedkomponenter signaliseres med tofarget led (grønn/rød), nødknapp, PLC S7-1200 for kommando og kontroll med 42 fargeskjerm. 


Ønsker du mer informasjon om CS-modell? 

Ta kontakt