BL-modellen er et komplett system for å tynne ut flytende kjemikalier med vann i batch-modus. Modellen har et kompakt design der alle komponentene er koblet til, noe som gir enkel og kostnadseffektiv installasjon.

Trenger du innspill og veiledning i utblanding av kjemikalier i vann?

Kontakt oss

 

Funksjon

Modellen har en ultralydsensor som måler væskenivået i tanken. Når blandevæsken i tanken oppnår et definert nivå starter blandingsprosessen automatisk enten ved
 

  • Ved å åpne magnetventilen for tilsetning av vann 
  • Ved å starte doseringspumpen for dosering av kjemikalier

Når blandevæsken i tanken oppnår et forhåndsbestemt nivå stopper doseringsprosessen automatisk inntil det laveste nivået oppnås på nytt.

 

Produktinformasjon


Hovedkonstruksjonen har et sylinderdesign og er bygget i HDPE. Røreverkene er laget av syrefast stål (316) slik at de er robuste og tåler å utsettes for sterke kjemikalier over tid.

Modellen har en motordrevet peristaltisk pumpe med høy sugeevne som håndterer både standard eller tyktflytende kjemikalier. Motoren doserer kjemikaliene med høy presisjon. 

Et justerbart konsentrasjonsforhold på 1:10 tillater at det ferdige blandeproduktet både kan doseres med en peristaltisk pumpe eller med en membranpumpe direkte i prosessen. 

Produktet leveres med konfiguerbare prosessalarmer samt med synoptisk panel og tydelig visualisering av elektriske komponenter gjennom bi-farget lys (rød/grønn). Styringssytemet er levert av Siemens. 

få tilsendt informasjonsblad om BL-modell

 

Standardvarianter
 

Frontvisning og toppvisning BL-modell


 

Tabell over produktdetaljer BL-modell

Tabell over spesifikasjoner BL-modell