Modellen er et komplett system som er designet for å fortynne pulverkjemikalier med vann i bacth-modus. Fortynningsssystemet har et kompakt design hvor alle komponenter er koblet til på forhånd, noe som gir en enkel og kostnadseffektiv installasjon, både elektrisk og hydraulisk. 

Trenger din bedrift innspill og veiledning i forbindelse med fortynning av kjemikalier i vann?

KONTAKT Våre fagkonsulenter
 

Funksjon

En ultralydsensor måler væskenivået i tanken. Når blandevæsken i tanken oppnår et forhåndsinnstilt nivå starter blandingsprosessen automatisk:

  • Ved å åpne magnetventilen for tilsetning av vann
  • Ved å starte tørrmaten for dosering av pulverkjemikalier

Når blandevæsken i tanken oppnår et forhåndsbestemt nivå, stopper doseringsprosessen automatisk inntil det laveste nivået oppnås på nytt.

FÅ TILSENDT komplett INFORMASJONSBLAD for BS-MODELL


Slik ser konstruksjonen ut fra front og sett ovenfra:

BS-modell

 

 

Produktinformasjon

Hovedkonstruksjonen er bygget i HDPE, som er formet som en sylinder. Røreverket er konsutrert i syrefast stål (316) som og tåler dermed å bli utsatt for sterke kjemikalier over tid.

Et justerbart konsentrasjonsforhold på 1:5 tillater at det ferdige blandeproduktet både kan doseres standard peristaltisk pumpe eller med en membranpumpe direkte i prosessen. 

Tørrstoffmateren er bygget med en solid eksenterskrue i syrefast stål (316) og en kompakt lagringsbeholder i HDPE. Dette tillater en tilberedning av karbon- og kalk-suspensjoner, kaustisk soda og også polyelektrolytt-løsninger. 

Tørrmateren kan hvis ønskelig leveres med en "bridge-breaker" og nivåsensor, for eksempel til et sekketømmesystem. 

Er det behov for justertbar dosering av kjemikalier? Vi tilbyr doseringsløsninger for enten pulverkjemikalier eller væskebaserte kjemikalier:

DOSERINGSLØSNINGER

Produktet leveres med konfigurerbare prosessalarmer  med synoptisk panel og visualisering av elektriske komponenter med bi-farget lys (rød/grønn). Kontrollpanelet er levert av Siemens.

 

Produktdetaljer

Tabell BS-modell

Tabell over produktinformasjon BS-modell