Modellen er et komplett system som er designet for å fortynne pulverkjemikalier med vann i bacth-modus. Fortynningsssystemet har et kompakt design hvor alle komponenter er koblet til på forhånd, noe som gir en enkel og kostnadseffektiv installasjon, både elektrisk og hydraulisk. 
 

Funksjon

En ultralydsensor måler væskenivået i tanken. Når blandevæsken i tanken oppnår et forhåndsinnstilt nivå starter blandingsprosessen automatisk:

  • Ved å åpne magnetventilen for tilsetning av vann
  • Ved å starte tørrmaten for dosering av pulverkjemikalier

Når blandevæsken i tanken oppnår et forhåndsbestemt nivå, stopper doseringsprosessen automatisk inntil det laveste nivået oppnås på nytt.

FÅ TILSENDT komplett INFORMASJONSBLAD for BS-MODELL


Slik ser konstruksjonen ut fra front og sett ovenfra:

BS-modell

 

 

Produktinformasjon

Hovedkonstruksjonen er bygget i HDPE, som er formet som en sylinder. Røreverket er konsutrert i syrefast stål (316) som og tåler dermed å bli utsatt for sterke kjemikalier over tid.

Et justerbart konsentrasjonsforhold på 1:5 tillater at det ferdige blandeproduktet både kan doseres standard peristaltisk pumpe eller med en membranpumpe direkte i prosessen. 

Tørrstoffmateren er bygget med en solid eksenterskrue i syrefast stål (316) og en kompakt lagringsbeholder i HDPE. Dette tillater en tilberedning av karbon- og kalk-suspensjoner, kaustisk soda og også polyelektrolytt-løsninger. 

Tørrmateren kan hvis ønskelig leveres med en "bridge-breaker" og nivåsensor, for eksempel til et sekketømmesystem. 

Er det behov for justertbar dosering av kjemikalier? Vi tilbyr doseringsløsninger for enten pulverkjemikalier eller væskebaserte kjemikalier:

DOSERINGSLØSNINGER

Produktet leveres med konfigurerbare prosessalarmer  med synoptisk panel og visualisering av elektriske komponenter med bi-farget lys (rød/grønn). Kontrollpanelet er levert av Siemens.

 

Produktdetaljer

Tabell BS-modell

Tabell over produktinformasjon BS-modell
 


Trenger din bedrift innspill og veiledning i forbindelse med fortynning av kjemikalier i vann?

KONTAKT Våre fagkonsulenter