Sardinia Landfill Symposium
 

I oktober var vi på Sardinia Landfill Symposium, hvor vi i tillegg til deltakelse holdt et faglig innlegg for aktører innen deponibransjen. 

- Deltakelsen på symposiumet var en stor suksess. Vi fikk fin dialog med flere større aktører og ser at det er mange innenfor bransjen som synes vår løsning for sigevannsrensing er spennede.

Det er høyt fokus på PFAS i bransjen i Europa, og det gir oss signaler om at vi er med på taktskiftet i og med at vi allerede har pilottesting av PFAS-holdig vann med vår MivaSorb.

Mann med et glass med sigevann
 

AquaTech i Amsterdam
 

- AquaTech er et stort utstillingsvindu og slik jeg ser det var dette en veldig fin arena å teste interessen for vår teknologi på og å oppdage prosjektmuligheter utover i Europa, forteller Fredrik som er daglig leder i Mivanor.

Fem representanter reiste nedover til Amsterdam den første uka i november. Først og fremst for å ta tempen på det europeiske markedet, og også for å se etter potensielle partnere i Europa og å hente inspirasjon fra andre leverandører. 
 

KONKRETE MULIGHETER
 

- Det vi opplevede på messen var at det var et stort sprang mellom de som virkelig visste hva de lette etter og de som var på messen for å lete etter det ukjente. Veldig mange kommenterte positivt på vår teknologi og vi opplevde at den ble oppfattet som en effektiv og smart løsning i forhold til konkurrerende løsninger., sier Fredrik.

De mest spennende møtene med interessenter var de som hadde helt håndfaste og konkrete prosjekter. I diskusjon med interessenter lærer vi mye og får også bedre oversikt over hvilke krav vi står ovenfor når Europa også skal være vårt marked. Det har vært veldig givende å få diskutert med både akademikere og bransjen omkring hvordan løsningen kan bidra til å sikre rent utslipp fra industri. Så blir det spennende å se hvor det ligger mest potensiale og hva som blir det store steget videre.
 

HVA ER NESTE?


- Nå skal vi samle troppene, gå gjennom bunken med leads og sette opp en prioritering som beror seg på type problematikk og prosjekter som vi ser er direkte overførbare til vår MivaMag-løsning, sier Fredrik.

Første steg er tatt og mulighetene for å etablere renseanlegg i Europa er absolutt til stede. Vi takker så mye til Innovasjon Norge avdeling Nordland som har hatt tro på satsningen vår og har bidratt med råd og økonomisk støtte for å ta dette første skyvet!