Innovasjon Norge avdeling Nordland har bevilget 225 000 kroner til Mivanor og gir oss på denne måten større handlingsrom når vi nå skal stille ut på større messer i Europa. Den ene messen er verdens største messe for vannrenseteknologi og vil være en god pekepinn på hvordan vi kan klare å posisjonere oss i det europeiske markedet.

 

Godt trykk på Aqua Nor

I midten av august var Mivanor på  oppdrettsmessen Aqua Nor. Dette var et godt utstillingsvindu for aktører fra blant annet settefisknæringen og notbøterier. 

– Det var interessenter fra alle verdenshjørner, Italia, Chile, Kina og selvfølgelig norske selskap, fortalte Fredrik til Avisa Nordland da de var innom standen på Aqua Nor. 

Noen prosjekter er langt mer komplekse enn andre, men vi har levert anlegg både til settefisknæringen og notbøterier og vi er kjent med problemstillingene de står ovenfor. Aqua Nor var en fin arena for å skaffe seg flere kontakter, skape seg et enda større navn og se hva som rører seg utenfor Norges grenser.

 

Verdens største messe

- Rensing av vann er åpenbart også en internasjonal problemstilling, poengterer Robert Tarasz.

Han og og resten av teamet vårt skal denne høsten reise nedover til både Sardinia og til Amsterdam for å delta på viktige forum for renseteknologi og møte potensielle kunder.

Den viktigste messen er Aqua Tech i Amsterdam hvor vi skal delta en hel uke i starten av september. Vi har vært på messen før, men kun som besøkende. Nå skal vi dra med oss en MivaMag-modul for å kunne vise frem hvor kompakt og effektiv prosessen er. Det blir spennende, og selvsagt er det utfordrende å stikke seg ut blant tusenvis av andre løsninger. Vi har likevel troen på at det at vi renser vannet med magnetisme skal kunne vekke en del interesse.

 

Pilotprosjekter og ny teknologi

Det er ikke bare renseløsningen MivaMag teamet tenker å ta med seg på messene. I tillegg ønsker de å teste markedet for deres nye produktlinje som blant annet består av MivaSorb og MivaSpin.

- Disse to produktene er utrolig spennende å få tilbakemelding fra markedet på. Det er løsninger som er såkalte plug-and-play-løsninger som er rettet mot spesifikke renseproblemer, henholdsvis rensing av PFAS og rensing av ammonium, forteller Fredrik.

Mivanor setter stor pris på støtten fra Innovasjon Norge i Nordland og ser på dette som et signal om at selskapet har et større potensiale og at det er rigget for en ferd ut i det europeiske markedet.