Vi renser vann ved hjelp av både kjemisk og mekanisk rensing. Men hva innebærer det å kombinere de to rense-stegene med hverandre?

Vår renseløsning MivaMag fjerner forurensning fra industrielt avløpsvann ved hjelp av en unik teknologi som er basert på magnetisme. Renseløsningen er en kombinasjon av kjemisk felling (kjemisk rensing) og en prosess hvor magnetittpulver tilsettes i prosessen som gjør flokkene magnetiske og deretter dras forurensingen ut av vannet med store magneter (mekanisk rensing).


Kjemisk rensing

Ved kjemisk rensing av avløpsvann er rensingen hovedsakelig basert på tilsetning av kjemikalier.

Begrepet «kjemisk rensing» benyttes vanligvis om prosesser hvor det fjernes fosfor, tungmetaller og andre uorganiske og organiske miljøgifter fra avløpsvann og partikler fra vannet ved hjelp av fellingskjemikalier som vanligvis er basert på aluminium, jern eller kalk.

Fellingskjemikalier har den egenskapen at små partikler, som ellers ikke ville vært mulig og bunnfelt, tykner og binder seg sammen til større partikler. Disse blir store og tunge nok til å falle til bunn i et sedimenteringsbasseng. De fleste partikler har en negativ (-) overflateladning og siden (-) og (-) støter seg fra hverandre kan det ikke dannes bindinger. Fellingskjemikalier derimot har en positiv (+) ladning. Fellingskjemikalier altså binder seg til overflaten av partikler fordi (+) og (-) tiltrekker seg. Dermed nøytraliseres overflaten til partiklene og disse kan binde seg nå til små flokker.

For å øke størrelsen på partiklene ytterligere, før bunnfelling, er det normalt å ha bassenger eller tanker hvor vannet blir varsomt rørt om slik at partiklene flokkulerer. Flokkulering innebærer at partiklene, ved bruk av et polymer (kjemisk bindemiddel) tykner enda mer og danner enda større ansamlinger av forurensningspartikler, også kalt flokker.

 

Hvis vannet som skal renses inneholder tungmetaller eller andre uorganiske og organiske forbindelser, vil disse bindes kjemisk til de samme partiklene og fjernes fra vannet i f.eks. bunnfellingsbassenget. Prosessene som benyttes ved hjelp av kjemisk rensing er basert på naturlige prosesser som også i stor grad skjer i naturen.

 

Mekanisk rensing

Mekanisk rensing av vann innebærer at partikler fjernes fra vannet. Mekanisk rensing baserer seg ofte på siling/filtrering av vann. Ved bruk av mekanisk rensing av vann benyttes det utstyr som enkel sil til avansert membranfiltrering.

Vår mekaniske rensing baserer seg derimot på magnetisme. Dette innebærer at det tilsettes litt jernoksid i kjemisk rensing, noe som gjør at partikler og flokker blir magnetiske. Vann som nå inneholder disse magnetiske flokker og partikler renner gjennom en trommel bestående av sterke magnetskiver som i en rotasjon drar ut de magnetiserte flokkene med forurensing. Forurensingen, også kalt slam, skrapes av magnetskivene og samles opp i en container. Slammet blir svært tørt i en slik prosess, og består om lag av 30-40 % tørrstoff, noe som gjør det enklere å håndtere og deponere.

Se video av en svært forenklet demonstrasjon av mekanisk rensing av vann. Her blandes magnetittpulver i forurenset vann. Forurensningspartiklene blir da magnetiske og kan trekkes ut ved hjelp av magneter.