- Det er avgjørende for oss å tilfredsstille dagens krav og være godt forberedt på eventuelle nye krav som kommer. I tillegg er det et avgjørende konkurransefortrinn å kunne vise til miljøvennlig drift, og da er slike investeringer helt nødvendige, sier Øyvind Moen, daglig leder i Franzefoss Gjenvinning.

Både på Husøya utenfor Kristiansund, og på Eide utenfor Bergen er det investert store summer, blant annet vannrensing. MivaMag-teknologien som nå tas i bruk er helt avgjørende for at anleggene kan gjenvinne spesialavfall og farlig avfall fra oljevirksomhet på sokkelen på en bærekraftig måte.

LES MER OM MIVAMAG™ HER - og lær om hvilke typer vann vi renser.
 

Forurenset avfall renses, og vannet slippes ut i sjøen

På begge anleggene til Franzefoss tar de imot, og gjenvinner spesialavfall. På Husøya er det særlig fokus på behandling av forurenset avfall og vann, sistnevnte skal siden slippes ut i sjøen. Oljen i avfallet og vannet behandles og skilles ut som energibærer og gjenværende tørrstoff går til deponi.

Avdelingen rengjør også utskillere og tanker for både skip, oljerigger og landbaserte virksomheter. Det er ingen enkel jobb, ifølge Odd Willy Sakshaug, rådgiver for ytre miljø og som har jobbet i Franzefoss Gjenvinning i mer enn 10 år.

- Denne typen arbeid stiller strenge miljøkrav. Generelt sett er det krevende, fordi avfallet ofte er svært forurenset. Når vi nå utvider kapasiteten vår – og for å ta enda større miljøansvar – ønsket vi å utbedre og utvide de eksisterende rensekapasitetene våre, sier Sakshaug og legger til:

- Det gjør vi for å sikre at forurensningen fortsetter å være så liten at vannet trygt kan tilbakeføres til naturen igjen, med minimale utslipp.

Franzefoss er per dags dato en av landets største aktører innen mottak og gjenvinning av avfall fra norsk oljevirksomhet og skipsfart. På anleggene behandles forurenset vann, slop, mud og kaks fra oljeselskaper og rederier – i tillegg til andre aktiviteter.

Det er derfor et krevende, og desto viktigere, arbeid å rense dette.
 

Viktig samfunnsansvar

Daglig leder i Mivanor, Robert Tarasz, sier at Franzefoss gjør en viktig jobb med å håndtere krevende avfallstyper. Det er ifølge ham et viktig samfunnsansvar.

- Mange tenker ikke over at det produseres mye avfall som er svært krevende både å ta imot og gjenvinne – og kanskje mest av alt rense. Franzefoss tar et stort samfunnsansvar ved å investere i denne typen avfallsbehandling, og i å holde utslippene både innenfor, og under eksisterende og kommende krav, sier Tarasz, og legger til:

- Vi er glade for å kunne bidra til det viktige bærekraftsarbeidet de gjør både på Husøya og på Eide, og for at de har satset på vår teknologi som et relativt lite teknologiselskap fra Norge. Vi er ikke minst kjempefornøyde med å få så god tilbakemelding på teknologien vår.
 

Imponerende gode resultater

Franzefoss røper ikke nøyaktig hvor mye som er investert i økt rensekapasitet på de to anleggene, men avslører at det er snakk om et åttesifret beløp. Sentralt i de nye renseløsningene står to MivaMag-enheter fra selskapet Mivanor. Selskapet bruker en selvutviklet teknologi basert på magnetisme.

Det har allerede gitt god uttelling, forteller Moen. Renseresultatene på røyk, gass og vann er betydelig forbedret, i tråd med konsernets strategi om å satse på bærekraftige behandlingsløsninger for spesialavfall.

- Noe av det mest påfallende er hvor synlig forskjellen er, særlig med vannrensingen. Du ser tydelig hvordan fargen på vannet endrer seg. Flere av rensekravene vi har opplevd som tøffe tidligere ligger vi nå godt innenfor, og rensegraden er rett og slett bare utrolig god, sier Sakshaug, og Moen føyer til:

- Vi er veldig fornøyde, og ser på dette som avgjørende for vårt mål om å være samfunnets beste valg, og for å være i forkant av miljøkravene som kommer i framtiden.

 

#industriutslipp #utslipp #vann #vannrensing #mivamag #mivanor #utslippskrav #industriutslippsdirektivet #franzefoss #industriell #miljø #ansvar