I likhet med mange andre bedrifter har slutten på pandemien vært merkbar også hos Mivanor. Nå går det imidlertid mot lysere tider.

2022 ble et rekordår, og regnskapet viser 22,3 millioner kroner i omsetning og et resultat på 4,73 millioner. Det er en solid oppgang fra 2020 hvor omsetningen endte på 8,6 millioner.

Fra 2021 er det en oppgang i omsetning på over 9 millioner, og en syttendobling av resultatet, som da lå på 253.000.

Rigget for videre vekst

- Slike tall er selvfølgelig artige å se, men først og fremst et bevis på at vi har klart å levere solide resultat for kundene våre. Pandemiårene var krevende, og dette er et bevis på at vi har jobbet riktig og målrettet med å posisjonere oss og løsningen vår for industriell vannrensing, sier daglig leder og fagsjef i Mivanor, Robert Tarasz.

I 2022 fikk Mivanor på plass syv nye kunder, og renset totalt 800 millioner liter vann – nesten tilsvarende daglig vannutskiftning av ett olympisk badebasseng på 2,5 millioner liter hver dag i året.

Til tross for at selskapet «bare» har talt tre ansatte i perioden, har Mivanor sikret seg flere nye viktige samarbeidspartnere og kunder: som milliardkonsernet Franzefoss og Nordic Bulk, så vel som sentrale aktører i avfalls- og gjenvinningsbransjen og tradisjonsrike familiebedrifter.

- Det viser at teknologien vår er unikt anvendelig både for gigantselskap og mindre bedrifter, mener Tarasz.

LES MER OM 2022 HER.

Han mener alt ligger til rette for at Mivanor fortsetter veksten: med en helt ny utgave av teknologien MivaMagTM MKIII, stadig flere kunder i nye segment og en offensiv tilnærming for å gjøre vannrensing enklere for kunder i ulike næringer – stilt ovenfor mange ulike miljøkrav – tror han 2023 vil fortsette å markere et veiskille for selskapet.

Selskapet har blant annet fokusert på å bistå lakseslakteriene og andre bedrifter underlagt IED-krav å nå vannrensekravene stilt av EU.

- Mye går etter planen. Vi fortsetter nå å utvide staben over sommeren, og vi får svært positive tilbakemeldinger fra kunder i mange ulike bransjer. Den nyeste versjonen av MivaMag er nylig lansert og gjør akkurat det den skal, og litt til, sier Tarasz.

Vil være førstevalget på vannrensing

MivaMagTM MKIII ble utviklet for å kunne håndtere flere forskjellige renseprosesser, og være enda mer fleksibel enn tidligere. Tarasz tror anvendeligheten ovenfor mange ulike kundesegment er en viktig del av suksessoppskriften.

Han tror også at Mivanor har mye å stille opp med mot de store, globale leverandørene av vannrenseløsninger. Tilbakemeldingen fra kundene er at både selskapet og renseløsningen MivaMagTM er fleksibel og anvendelig. Den drivende ideen er en teknologiløsning som er enklere å både installere og operere.

- Vi drar stor fordel av å være et kompakt og fleksibelt team med en kompakt og fleksibel renseløsning med mange anvendelsesmuligheter. Målet vårt er å gjøre vannrensing enkelt, og med mengden miljøkrav mange bedrifter nå stilles ovenfor blir Mivanor en viktig samarbeidspartner for ulike virksomheter, sier Tarasz, og legger til:

- Vi vil være førstevalget på industriell vannrensing, og skal fortsette å legge ned en solid innsats for å sørge for at vi blir nettopp det.