Siva er et statlig selskap som har som sitt samfunnsoppdrag å tilrettelegge for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge.

Stem oss frem

Kåringen av årets vinner gjøres gjennom to ledd; en utvelgelse av en fagjury og en åpen avstemning på nettsidene til Siva. 


Trykk her for å gi oss din stemme og gi oss et videre dytt mot flere innovative renseløsninger.


Mivanor har med sin renseteknologi og sterke innovasjonstakt når seilt frem som en av kandidatene til å vinne Siva-Prisen 2019. Blant annet er vår renseteknologi Mivamag trukket frem, samt utviklingsprosjektet knyttet opp mot rensing av PFAS i grunnvann.

Sivaprisen går til selskaper som oppfyller de følgende punktene.

  • Utvikler innovative produkter og tjenester
  • Har bygd kultur for samhandling og kunnskapsdeling
    • mellom bransjer
    • på tvers av geografi
    • på tvers av tankesett
  • Ivaretar miljøperspektiv, bærekraft og setter grønne fotavtrykk
  • Har bygd industri/fremtidsrettede næringer på norske fortrinn

 

Innovasjon og utvikling i tiden som kommer

Våren 2019 jobber FoU-avdelingen med et større innovasjonsprosjekt: et anlegg for rensing av perfluoerte stoffer (PFAS) i grunnvann. Vår PFAS-rensing skal kobles opp et Horizon 2020-prosjekt som er eid av Bodø kommune. Prosjektet har som formål undersøke hvordan man skal utnytte massene når flyplassen i Bodø skal flyttes og en ny bydel skal utformes.

Disse stoffene har vann- og smussavstøtende egenskaper, og er vanlig å bruke i blant annet brannskum og impregnering.  Testene ble utført på grunnvann fra et brannøvingsfelt på en flyplass, med veldig store mengder PFAS.

De siste testene har vist en rensegrad på opptil 99%. I tillegg gir vår metode lavere oppholdstid, lavere driftskostnader samt større rensekapasitet enn konvensjonelle metoder.