Hvordan fungerer renseløsningen?

Renseløsningen MivaMag benytter er en kombinasjon av kjemisk felling og en mekanisk prosess hvor magnetittpulver tilsettes i prosessen og gjør flokkene magnetiske. Prosessen utgjør dermed en kombinert fjerning av forurensing og avvanning av slammet. 

 

JEG ØNSKER Å FÅ TILSENDT INFORMASJONSBLAD OM MIVAMAG

 

 • Steg 1: Koagulering
 • Steg 2: Flokkuleringsmidler og jernbasert pulver legges til
 • Steg 3: Fjerning av flokker ved hjelp av magnetisme

 

 

Hvilke typer forurensing kan vi fjerne?

 • Tungmetaller
 • POP (Persistente organiske miljøgifter)
 • PFAS 
 • Fosfat
 • TSS (Totalt suspendert stoff)
   

MivaMagTM har en god effekt på miljøgifter, tungmetaller og andre miljøfiendtlige stoffer på sigevannet etter at det er renset se oppnådd effekt under:
 

 • Organiske miljøgifter 50-70%
 • Tungmetaller 25-90%
 • Reduksjon av fosfor 80-90%
 • Reduksjon av suspendert stoff 80-90%

  Vi gjør alltid vannanalyser i forkant av et prosjekt for å kunne gi kunden et godt bilde på hvilken renseeffekt MivaMagTM gir på deres sigevann.

  JEG VIL HA TILBUD PÅ ANALYSE AV VANN

 

MivaMag Modulbasert

 

Hvor kan MivaMag brukes?

 • Sigevann fra deponi
 • Prosessvann fra industri og produksjon som:
  • Akvakultur
  • Gruveindustri
  • Papirindustri
  • Slopvann


Fordeler med MivaMag

 • Stor kapasitet: kan behandle 40 mper time

 • Lite fotavtrykk

 • Designet som en plug-and-play modul

 • Fleksibel renseprosses som kan tilpasses ulike forurensingutfordringer

 • Automatisert overvåkning av prossesser