CSL-modellen har et kompakt design der alle komponentene der alle komponenter er koblet til og testet, som gir en enkel og kostandseffektiv installasjon, både elektrisk og hydraulisk.

Brukervennlig konfigurasjon, vedlikehold og drift gjør CSL-eneheten til et ideelt system for flokkuleringsprosesser. 

Med dette bivalente systemet er det enkelt å bytte mellom pulverbaserte og emulsjonselektrolytter.
 

få tilsendt informasjonsblad om modell CSL

 

Produktinformasjon

Hoved konstruksjonen er bygget i HDPE, med tre kamre:

  • Det første kammeret er for utblanding
  • Kammer to er for modning av blandeproduktet
  • Kammer tre er for dosering av det ferdige produktet

Det brukes røreverk i syrefast stål (316) med 45° tetra-blad vinkel.

Fortynningskapasiteten avhenger kun av doseringskapasiteten til både polymer og vann. Det angitte volumet til de ulike modellene tilsvarer den maksimale fortynningskapasiteten ved en anbefalt modningstid på 60 minutter, noe som er standard for de fleste polymertypene. Med dette som grunnlag kan det oppnås justerbare variable polymerkonsentrasjoner på 0,05% (1:20) til 0,5% (1:2).

Som et eksempel så ligger fortynningskapasiteten til CSL 600 modellen på maksimal 600 liter per time for både 0,5% og 0,05% løsning.

Det ferdige blandeproduktet kan doseres med standard peristaltikk eller membranpumper dirkete i prosessen.

En motordrevet peristaltikk pumpe med høy sugeevne, for standard eller tyktflytende polymerere, som er styrt av en hastighetsomformer, doserer rå-polymeren med høy presisjon.

Tørrmater med solid eksenterskrue og kompakt beholder i HDPE. Alle systemer inkluderer nivåvindu, nivåsensor i beholderen og bridge-breaker.

Produktet leveres med konfigurerbare prosessalarmer samt «All Siemens inside» med synoptisk panel og visualisering av elektriske komponenter med bi-farget lys (rød/grønn).

 

Funksjon

En ultralydsensor på toppen av doseringskammeret måler væskenivået i tanken. Når blandevæsken i tanken oppnår et definert lavt nivå, starter blandingsprosessen automatisk ved:

  • å åpne magnetventilen for tilsetning av vann og
  • å starte tørrmateren/doseringspumpa for dosering av polymer

Når blandevæsken i tanken oppnår et definert høyt nivå, stopper doseringsprosessen automatisk inntil det laveste nivået oppnås på nytt. 

Ekstraksjonskapasitet i forhold til modningstid

Tekniske tegninger CSLTeknisk tabell for modell CSL


Ønsker din bedrift mer informasjon om CSL-enheten?

Ta kontakt