Systemet har en brukervennlig konfigurasjon, vedlikehold og drift gjør dem til ideelle systemer som brukes for flokkuleringsprosesser. 

Modellen har et kompakt design der alle komponenter, både elektriske og hydrauliske, er installert på forhånd, noe som gir en enkel og kostnadseffektiv installasjon hos kunde.

Prosessen oppnår en polymer-konsentrasjon på mellom 0,05% og 0,5%.  

Kapasiteten for disse modellene avhenger kun av doseringsmengden, det angitte volumet kan forstås som timekapasitet. Det er også antatt 60 minutters modningstid, noe som er standarden for de fleste polyelektrolyttprodusenter.  

PRODUKTINFORMASJON

Hoved konstruksjonen er bygget i HDPE, med to kamre.

  • Det første kammeret er for utblanding og modning
  • Kammer to er for dosering av det ferdige produktet

Det brukes røreverk i syrefast stål (316) med 45° tetra-blad vinkel.

Fortynningskapasiteten avhenger kun av doseringskapasiteten til både polymer og vann. Det angitte volumet til de ulike modellene tilsvarer den maksimale fortynningskapasiteten ved en anbefalt modningstid på 60 minutter, noe som er standard for de fleste polymertypene. Med dette som grunnlag kan det oppnås justerbare variable polymerkonsentrasjoner på 0,05% (1:20) til 0,5% (1:2).

Som et eksempel så ligger fortynningskapasiteten til CL-D 600 modellen på maksimal 600 liter per time for både 0,5% og 0,05% løsning.

Det ferdige blandeproduktet kan doseres med standard peristaltikk eller membranpumper dirkete i prosessen.

En motordrevet peristaltikk pumpe med høy sugeevne, for standard eller tyktflytende polymerere, som er styrt av en hastighetsomformer, doserer rå-polymeren med høy presisjon.

Produktet leveres med konfigurerbare prosessalarmer samt «All Siemens inside» med synoptisk panel og visualisering av elektriske komponenter med bi-farget lys (rød/grønn).

 

Funksjon

En ultralydsensor på toppen av doseringskammeret måler væskenivået i tanken. Når blandevæsken i tanken oppnår et definert lavt nivå, starter blandingsprosessen automatisk ved:

  • å åpne magnetventilen for tilsetning av vann og
  • å starte doseringspumpa for dosering av polymer

Når blandevæsken i tanken oppnår et definert høyt nivå, stopper doseringsprosessen automatisk inntil det laveste nivået oppnås på nytt. 

få tilsendt informasjonsblad om modell CL-D

Tabell som viser ekstraksjonskapasiteten i forhold til modningstid for CLD-modellTeknisk tening CLDTabell tekniske egenskaper CLD


Trenger du mer innsikt og veiledning knyttet til fortynning av polymer?

Ta kontakt med vår fagavdeling