CSL modellen har et kompakt design der alle komponentene er koblet til og testet, som gir en enkelt og kostnadseffektiv installasjon, både elektrisk og hydraulisk.

Med dette bivalente systemet er det enkelt å bytte mellom pulverbaserte og emulsjonselektrolytter.

Jeg ønsker å få tilsendt informasjonsblad om modell CL-T

 

Produktinformasjon
 

Hovedkonstruksjonen er bygget i HDPE, med tre kammer:

  • Det første kammeret er for rå-polymer lagring
  • Kammer to er for utblanding og modning
  • Kammer tre er for dosering av det ferdige produktet

Det brukes røreverk i syrefast stål (316) med 45° tetra-blad vinkel.

Fortynningskapasiteten avhenger kun av doseringskapasiteten til både polymer og vann. Det angitte volumet til de ulike modellene tilsvarer den maksimale fortynningskapasiteten ved en anbefalt modningstid på 60 minutter, noe som er standard for de fleste polymertypene. Med dette som grunnlag kan det oppnås justerbare variable polymerkonsentrasjoner på 0,05% (1:20) til 0,5% (1:2).

Som et eksempel så ligger fortynningskapasiteten til CL-T 400 modellen på maksimal 400 liter per time for både 0,5% og 0,05% løsning.

Det ferdige blandeproduktet kan doseres med standard peristaltikk eller membranpumper dirkete i prosessen.

En motordrevet peristaltikk pumpe med høy sugeevne, for standard eller tyktflytende polymerere, som er styrt av en hastighetsomformer, doserer rå-polymeren med høy presisjon.

Produktet leveres med konfigurerbare prosessalarmer samt «All Siemens inside» med synoptisk panel og visualisering av elektriske komponenter med bi-farget lys (rød/grønn).

 

Funksjon

En ultralydsensor på toppen av doseringskammeret måler væskenivået i tanken. Når blandevæsken i tanken oppnår et definert lavt nivå, starter blandingsprosessen automatisk ved:

  • å åpne magnetventilen for tilsetning av vann og
  • å starte doseringspumpa for dosering av polymer

Når blandevæsken i tanken oppnår et definert høyt nivå, stopper doseringsprosessen automatisk inntil det laveste nivået oppnås på nytt. 

Ønsker du mer infomrasjon om modell CL-T og om fortynning av polymer.

Ekstraksjonskapasitet i forhold til tid

Tekniske tegninger av doseringssystemet CL-T
Teknisk tabell CLT

Ta kontakt med vår fagavdeling