Betydelige besparelser og miljøfordeler

Gjennom årene har vi sett imponerende resultater ved å anvende MivaMag™ til rensing av prosessvann fra jordvaskeanlegg.

Les mer om implementeringen av teknologien vår i jordvaskeanlegget hos Massebalanse AS

Rensing av prosessvann er en kritisk faktor for å opprettholde effektiviteten og bærekraften i jordvaskeanlegg. Ved å rense og gjenbruke prosessvannet kan anleggene redusere behovet for ny vanntilførsel.

Samtidig reduseres mengden av forurenset avløpsvann, noe som kan beskytte miljøet og sørger for sirkulær drift i anleggene.

En viktig teknologi i møte en bærekraftig fremtid

Daglig leder og fagsjef, Robert Tarasz, jobber aktivt med å introdusere MivaMag™ i flere bransjer. Han opplever at teknologien er en perfekt match for jordvaskeanlegg:

– Vi har allerede installert MivaMag på anlegget til Massebalanse AS, og er snart i gang med å implementere teknologien vår hos Fana Stein & Gjenvinning AS, sier han, og legger til:

– Vi benytter oss av BAT-godkjent teknologi, ved hjelp av dette kan anleggene operere trygt innenfor gjeldende miljøkrav for vannrensing.

Viktig å ha noen å støtte seg på

Vi opplever stadig å få henvendelser fra aktører innenfor mange forskjellige næringer som ønsker å skjønne seg på miljøkravene til vannrensing.

Les mer om hvilke bedrifter og næringer vi har hjulpet med vannrensing

Ofte er det snakk om bedrifter som er pålagt vannrensing i henhold til nye miljøkrav.

Disse er noen av industriene som er underlagt nye IED-krav:

  • Avfallsindustrien
  • Matindustrien
  • Slakterier
  • Meierier
  • Jern- og stålproduksjon
  • Mineralindustrien
  • Kjemisk industri
  • Tekstilindustri

Trenger du vår ekspertise i møte med renseutfordringer? 

Ta kontakt med oss