Våre kunder

Oversikt over hvilke aktører vi har levert industrielle renseløsninger til.

 • ESVAL

  ESVAL MILJØPARK

  Vi leverte renseanlegg til Esval Miljøpark i Vormsund i 2017, som det første utenfor Saltenregionen.

  Bildet viser resultatet fra renseprosessen, en betydelig effekt på sigevannet er oppnådd gjennom MivaMagTM. Anlegget renser sigevannet fra deponiet med en kapasitet på 40 kubikkmeter i timen og er bygget opp i godt isolerte brakkemoduler.

 • HAF

  HAF - HELGELAND AVFALLSFOREDLING

  Anlegget fra Mivanor renser vannet biologisk med lufting og sedimentering, med påfølgende kjemisk/mekanisk rensing med MivaMagTM. Kapasiteten er på 40 kubikkmeter per time.

 • HRS LOGO

  HRS - HÅLOGALANDS RESSURSSELSKAP

   

  Anlegget hos HRS har en kapasitet på 20 kubikkmeter med vann i timen oger levert som en modulbasert løsning i en innvendig isolert stålcontainer. Vannet forbehandles med MivaBioTM, og deretter med magnetisk partikkelseparasjon gjennom vår selvutviklede teknologi MivaMagTM.

 • Iris Salten

  IRIS SALTEN

  På Vikan Avfallsplass utenfor Bodø har vi levert en MivaMagTM renseløsning og bygget et eget visningsanlegg for vår teknologi.

 • Reno-Vest

  Reno-Vest Bremnes deponi

  Reno-Vest var den første kunden som valgte renseløsningen MivaMag for sigevann. Nå er de også blitt den første kunden som tegner kontrakt på renseløsning for sigevann med PFAS-forurensning, MivaSorb.

 • Salten Smolt logo

  Salten Smolt

  Salten Smolt valgte Mivanor som leverandør da de trengte en god løsning for rensing av prosessvann fra smoltanlegg. 

Bruk av informasjonskapsler på våre nettsider

Mivanor AS bruker informasjonskapsler for å sikre nettstedets funksjon og for å gi, utvikle og evaluere tjenestene i de digitale kanalene våre, samt gi personlig kommunikasjon og markedsføring.Vi benytter Google Analytics som samler inn informasjon om hvordan nettsidene brukes. Denne informasjonen benyttes for statistikk- og analyseformål. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende."Ved å klikke "godta" gir du tillatelse til bruk av informasjonskapsler. Du kan administrere informasjonskapsler i nettleseren.

Les mer