Våre kunder

Oversikt over hvilke aktører vi har levert industrielle renseløsninger til.

 • ESVAL

  ESVAL MILJØPARK

  Vi leverte renseanlegg til Esval Miljøpark i Vormsund i 2017, som det første utenfor Saltenregionen.

  Bildet viser resultatet fra renseprosessen, en betydelig effekt på sigevannet er oppnådd gjennom MivaMagTM. Anlegget renser sigevannet fra deponiet med en kapasitet på 40 kubikkmeter i timen og er bygget opp i godt isolerte brakkemoduler.

 • HAF

  HAF - HELGELAND AVFALLSFOREDLING

  Anlegget fra Mivanor renser vannet biologisk med lufting og sedimentering, med påfølgende kjemisk/mekanisk rensing med MivaMagTM. Kapasiteten er på 40 kubikkmeter per time.

 • HRS LOGO

  HRS - HÅLOGALANDS RESSURSSELSKAP

   

  Anlegget hos HRS har en kapasitet på 20 kubikkmeter med vann i timen oger levert som en modulbasert løsning i en innvendig isolert stålcontainer. Vannet forbehandles med MivaBioTM, og deretter med magnetisk partikkelseparasjon gjennom vår selvutviklede teknologi MivaMagTM.

 • Iris Salten

  IRIS SALTEN

  På Vikan Avfallsplass utenfor Bodø har vi levert en MivaMagTM renseløsning og bygget et eget visningsanlegg for vår teknologi.

 • Reno-Vest

  Reno-Vest

  Anlegget renser sigevann fra Bremnes deponi. Dette er et deponi med en eldre del med mye avfall, og en nyere del med mindre avfall, noe som gir utfordringer i forhold til store variasjonen i vannmengden. Denne utfordringen løste vi med å bygge opp et utjevningsbasseng sammen slik at en stabil mengde vann kan renses gjennom anlegget. Anlegget består av to moduler som til sammen tåler en mengde på opp mot 60 kubikkmeter med vann. 

 • Salten Smolt logo

  Salten Smolt

  Salten Smolt valgte Mivanor som leverandør da de trengte en god løsning for rensing av prosessvann fra smoltanlegg. 

Bruk av informasjonskapsler på våre nettsider

Mivanor AS bruker informasjonskapsler for å sikre nettstedets funksjon og for å gi, utvikle og evaluere tjenestene i de digitale kanalene våre, samt gi personlig kommunikasjon og markedsføring.Vi benytter Google Analytics som samler inn informasjon om hvordan nettsidene brukes. Denne informasjonen benyttes for statistikk- og analyseformål. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende."Ved å klikke "godta" gir du tillatelse til bruk av informasjonskapsler. Du kan administrere informasjonskapsler i nettleseren.

Les mer