Mivanors flaggskip, MivaMag™, spiller en viktig rolle i satsningen og skal sørge for at oljeholdig slam, vann og avfall gjenvinnes og renses fritt for tungmetaller og en rekke andre stoffer etter BAT-kravene.

– Dette er den største enkeltkontrakten i Mivanors historie, og vi er svært fornøyde med å få vist fram nok et bruksområde for teknologien vår, forteller daglig leder i Mivanor, Robert Tarasz.
 

En av landet største aktører

Retura TRV er en av landets største aktører innen avfallshåndtering for næringslivet. På Heggstadmoen Miljøpark utenfor Trondheim har selskapet etablert et av de mest innovative avfallsanleggene i Norge og Nord-Europa.

Driften omfatter alt fra innsamling og mottak til sortering og forsendelser til gjenvinning.

Nå skal selskapet også gå i gang med gjenvinning av oljeholdig slam, vann og avfall.

– Faktum er at Retura TRV tar på seg et stort miljøansvar ved å ta imot denne typen avfall. Noen er nødt til å ta det imot, og løse oppgaven med å rense det godt nok. Vi er glade for å få samarbeide med en så fremoverlent og viktig aktør, sier Tarasz.

Mivanors egen teknologi, MivaMag™, skal bidra med å rense oljeholdig væske fra avfallsbehandlingen til Retura TRV på en rekke parameter – som innebærer flere trinn med rensing, fjerning av avfall og separering av olje, vann og materialer.

 

Mivanor vokser stadig  les mer her

 

Nødvendige investeringer

Retura TRV skal ha valgt Mivanor på bakgrunn av fokuset på miljø, teknologiutvikling, økonomi og prosjektstyring.

I kjølvannet av dette nye samarbeidet blir Mivanor beskrevet som en teknologipartner som er lett på foten og fleksibel i forhold til avfallshåndteringsbedriftens behov, og det blir spesielt lagt vekt på teknologien bak MivaMag™.

Retura TRV har i lang tid gjort store investeringer både på klima, - og miljøfeltet, for å redusere utslipp til både luft og vann. For dette prosjektet sies det å være avgjørende å ha kontroll på utslippene fra håndteringen av farlig avfall, og at dette håndteres på en så forsvarlig måte som mulig.

Tarasz mener det er en nødvendig investering for miljøet.

– Når vi har prosjekter der vi blant annet behandler oljeholdig avfall er det svært viktig at avfallet gjenvinnes og renses etter BAT-kravene. Jeg mener prosjektet vi nå har satt i gang er en nødvendig investering for miljøet og vi er veldig glade for å samarbeide med Retura TRV om avfallshåndteringen.

 

#Mivanor #ReturaRTV #vannrensing #klima #miljø #BAT #krav #olje #slam #investering #teknologiutvikling #Mivamag #gjenvinning