- Vår erfaring fra andre bransjer tilsier at det kan lønne seg å komme i gang tidlig nok. Fra man bestemmer seg for å rense, til man har et anlegg på plass kan det ta alt fra 8-24 måneder, sier Tarasz, som selv har utviklet den industrielle renseløsningen, MivaMag™.

Saken gjelder de nye kravene fra EU vedrørende Industriutslippsdirektivet (IED) som tredde i kraft 4. desember 2023, etter å ha blitt vedtatt 4 år tidligere.

I februar i fjor gikk Mivanor ut i flere medier og oppfordret lakseslakteriene til å gjøre vurderinger rundt vannrensing i forkant av de nye utslippskravene. Nå frykter vi at mange kan gå på en smell ved å utsette for lenge med å rense.

Vannrensing er mulig
I 2023 mottok Mivanor vannprøver fra 9 ulike lakseslakterier. Alle oppnådde svært tilfredsstillende resultat, forteller Tarasz, samtidig som han bedyrer at perfekte renseresultat ikke er nødvendig.

- Kravet er å forsøke å rense med den beste teknologien som er tilgjengelig, derav navnet. Det betyr at man før eller siden må forsøke å komme seg så nærme kravet som mulig, uten at man skal bruke uforholdsmessig mye tid, penger og ressurser på å treffe kravet på en blink.

- Våre tester, så vel som arbeidet M Vest Water har fortalt om i iLaks vitner om at vannrensing er mulig. Med bare ett rensetrinn kan man komme veldig nærme, og i enkelte tilfeller over kravene, og det vil i mange tilfeller være godt nok.

Utsettelse ikke permanent
Nylig kunne Teknisk Ukeblad melde om at nær sagt alle slakteriene av pelagisk fisk har søkt om dispensasjon fra de nye europeiske miljøkravene som trådde i kraft 04. desember 2023.

Statsforvalteren i Trøndelag bekrefter til Intrafish at de har fått flere søknader om utsettelse, men at disse ikke vil bli permanente. Det mener vannrenseselskapet, opprinnelig fra Bodø, bør få flere aktører til å tenke seg om.
- Det er veldig forståelig at investeringer i vannrensing oppleves som en ekstra utgift på toppen av en allerede presset tid for mange bedrifter i de blå næringene. Samtidig viser erfaringen at det tetter seg til når mange søker om dispensasjon, og følgelig blir nødt til å få på plass vannrensing med en enda tettere tidsfrist noen år lengre ned i leia, sier Tarasz.

Han tror også at mange aktører undervurderer tiden det tar å implementere vannrensing og kostnadene dette kan medføre på sikt.

- Med det kan det følge sanksjoner og i verste fall driftsstans. Dette sier vi ikke for å skremme folk til å kjøpe renseløsninger, men for å realitetsorientere rundt det at det faktisk lønner seg, også økonomisk, å sette i gang med vannrensing. Det betyr rent praktisk ikke at man skal ha et renseanlegg på plass i løpet av en uke, men at man er i gang med vannrensingen i god tid før den absolutt siste fristen inntreffer.

 

#Industriellvannrensing, #vannrensing, #MivaMag™, #Robert Tarasz, #Mivanor, #Lakseslakterier, #MVestWater, #iLaks, #Intrafish, #EU, #BAT, #IED, #Utslippskrav