Unik rensemetode 

75 % av planeten vi lever på består av vann.  Alt levende liv på jorden er avhengig av denne kjemiske forbindelsen som utgjør havet, elver, innsjøer og som beriker fjell og jordsmonn. 

Næringsproduksjon, verdiskapning og avfallsproduksjon bringer med seg noen utfordringer knyttet til det å sikre at avløpsvannet er renset for miljøgifter og tungmetaller.

Vårt hovedprodukt er MivaMagTM som en egenutviklet prosess som fjerner forurensing og avvanner slammet samtidig uten bruk av filter eller ekstra avvanningsenhet.


Ønsker du mer informasjon om vår renseteknologi?
Kontakt oss på post@mivanor.no


 

VI TILBYR EN TOTAL LØSNING

Mivanor AS er en totalleverandør av renseløsninger for industrielt avløpsvann - dette innebærer at vi tilbyr en total løsning som inkluderer:

  • Analyse av vannet som skal renses og effekten renseløsnignen vil ha
  • Prosjektering 
  • Installasjon og opplæring
  • Driftsstøtte og service

Vår leveranse skal oppfylle rensekravene kundene våre setter og vi gjør en grundig analyse av vannkvaliteten og behovet for rensing i prosjekteringsfasen for å kunne sikre at vår leveranse oppfyller kundens behov.

I tillegg til rensesystemet Mivamag har vi flere produkter som kan løse andre former for renseproblematikk:

 

SLIK FUNGERER MIVAMAG