Hele 75 % av planeten vi lever på består av vann. Alt levende liv på jorden er avhengig av denne kjemiske forbindelsen som utgjør havet, elver og innsjøer, som beriker fjell og jordsmonn.  

Næringsproduksjon, verdiskapning og avfallsproduksjon bringer med seg noen utfordringer knyttet til det å sikre at avløpsvannet ikke inneholder miljøgifter og tungmetaller. Det er på bakgrunn av denne utfordringen at Mivanor kom frem til ulike løsninger for å rense vann. 

 

Totalløsning for vann fra industri

Mivanor AS er en totalleverandør av renseløsninger for industrielt avløpsvann - dette innebærer at vi tilbyr en tjeneste hvor vi følger kunden fra å definere omfanget av renseutfodringen til å levere et anlegg som kan rense vannet.

Vi er behjelpelige i følgende faser:

  • Analyse av vannet som skal renses og effekten renseløsnignen vil ha
  • Prosjektering 
  • Installasjon og opplæring
  • Driftsstøtte og service
     

Les mer om hvilken type vann vi kan rense

 

Rensekrav skal bli oppfylt

Vår leveranse skal oppfylle rensekravene kundene våre setter. Vi gjør en grundig analyse av vannkvaliteten og behovet for rensing i prosjekteringsfasen for å kunne sikre at vår leveranse oppfyller kundes behov. 

 

Ulike renseteknologier

Vi kan løse mange utfordringer knyttet til rensing av vann fra deponi og industri, og kan tilby følgende produkter:

 

Lurer du på hvilken løsning som passer din bedrift?

Kontakt oss og få en veiledning

 

Videoen under forklarer hvordan Mivanor har jobbet frem flere løsninger for ulike renseutfodringer.


Videoen viser renseanlegget MivaMag, som vi har levert til Iris Salten IKS, i Vikan utenfor Bodø.