75 % av planeten vi lever på består av vann.  Alt levende liv på jorden er avhengig av denne kjemiske forbindelsen som utgjør havet, elver, innsjøer og som beriker fjell og jordsmonn.  Næringsproduksjon, verdiskapning og avfallsproduksjon bringer med seg noen utfordringer knyttet til det å sikre at avløpsvannet er renset for miljøgifter og tungmetaller.

 

Vi tilbyr en totalløsning

Mivanor AS er en totalleverandør av renseløsninger for industrielt avløpsvann - dette innebærer at vi tilbyr en total løsning som inkluderer:

  • Analyse av vannet som skal renses og effekten renseløsnignen vil ha
  • Prosjektering 
  • Installasjon og opplæring
  • Driftsstøtte og service

Vår leveranse skal oppfylle rensekravene kundene våre setter og vi gjør en grundig analyse av vannkvaliteten og behovet for rensing i prosjekteringsfasen for å kunne sikre at vår leveranse oppfyller kundens behov.

 

Bred porteføje av renseløsninger

Vi kan løse mange utfordringer knyttet til rensing av vann fra deponi og industri, og kan tilby en produktportefølje:

Lurer du på hvilken løsning som passer din bedrift?

Kontakt oss og få en veiledning