Når man skal slippe ut vann som er renset vil resipienten være området, det kan være havet, ei elv, et vann eller et vassdrag, hvor man kanaliserer ut vannstrømmen.

Vannrensing i ulike bransjer