Når man skal slippe ut vann som er renset vil resipienten være området, det kan være havet, ei elv, et vann eller et vassdrag, hvor man kanaliserer ut vannstrømmen.

 

Les mer om hvor vi har levert vannrenseanlegg

Vannrensing i ulike bransjer