Vi er ISO-sertifisert gjennom Kiwa og Norsk Akkreditering. Kiwa er et av verdens ledende TIC-selskap og leverer tjenester innen testing, inspeksjon og sertifisering. Kiwa er en upartisk aktør med fagligintegritet og dyktighet. 

Våre sertifikater:
ISO 9001:2015 (Kvalitet) er et godt verktøy for å kunne oppdage og å redusere feil. Systemet hindrer at feil gjentar seg og identifiserer mulige feil før de oppstår. ISO 9001 standarden er prosessorientert og legger hovedkt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Elementer som standarden omfatter er et ledelsessystem for kvalitet, ledelsens ansvar, ressursstyring, produktsalg og måling, analyse og forbedring. 

ISO 14001:2015 (Miljø) er et system for miljøledelse hvor livsløpet til virksomhetens produkter og tjenester legges til grunn for valg av vesentlige miljøaspekter. Med basis i de tre grunnpilarene miljø, smafunn og økonomi skal virksomheten øke sin miljøprestasjon. 

Et ISO 45001:2018 (Helse og sikkerhet) er et system som skal sikre i lys av et livsløpsperspektiv at alle vesentlige miljøaspekter er identifisert. Kontroll med miljøaspekter skjer daglig for å forhindre negativ miljøpåvirking. En økt endringsevne jobbes med for å forbedre miljøprestasjonen. Økt troverdighet i forhold til kunder og det å skape kostnadsbesparelser ved å minimere og redusere sløsing av energi. materialer og ressurser.