Med våre løsninger bidrar vi til rene utslipp tilføres jord og hav. Renseanleggene våre er designet for at industriell aktivitet ikke skal ha negativ innvirkning på den verdifulle ressursen som vann er og for å beskytte miljøet. 

Gjennom effektiv rådgivning skal vi levere renseanlegg som er driftssikker og oppfylle våre kunders behov. 


Utvikling av renseteknologi

Vi jobber stadig med å utvikle våre renseløsninger for å ta sikte på å kunne tilby en teknologi som både løser renseutfordringer og er bærekraftig. For oss betyr det at hvis det dukker opp komponenter, kjemikalier eller underleverandører som kan vise til å være et alternativ som er mer miljøvennlig enn eksisterende løsninger vil vi teste ut dette i vår egen prosess. 

Hvert år bidrar våre renseanlegg til at over 800 000 kubikkmeter vann trygt kan slippes ut i naturen. Vi er ISO-sertifiserte, og har en ISO-9001 standard som er et godt verktøy for å oppdage og redusere feil.Serviceavtale

Formålet med serviceavtalen er å sikre langsiktig og effektiv drift av anleggene vi leverer. En serviceavtale med oss skal forhindre nedetid på rensesystemet og minimere slitasjeskader på anlegget og feilkalibrerte komponenter. Den skal også øke levetiden på anleggene og legge til rette for konkrete og presise målinger og reguleringer. 

Gjennom automatiserte styringsprosesser kan staben vår overvåker prosessen i renseanlegget og på denne måten har vi kontroll over alle anlegg vi har levert og deres operasjonelle tid, og vi kan kjapt handle hvis det skulle oppstå noe uforutsett. 


Krav til underleverandører

Mivanor skal være sikre på at vi i vår drift og utvikling tar riktige valg i lys av bærekraft og miljø. Dette gjelder spesielt ved valg av underleverandører. Vi stiller krav til de som leverer komponenter til oss og deres miljøansvar. Vi besitter også ISO-standarden 14001:2015 hvor vi tar utgangspunkt i å styre bedriften etter tre grunnpilarer som er miljø, samfunn og økonomi.