Våre effektive løsninger bidrar vi til at rene utslipp tilføres jord og hav. Renseanleggene våre beskytter den verdifulle ressursen vann, i tillegg til at vi skåner miljøet og sparer deg som bruker store kostnader til behandling av vann og restprodukter. Ved effektiv rådgivning skal vi levere renseanlegg som er driftssikker og oppfylle våre kunders behov. 

Utvikling
Vi jobber stadig med å utvikle våre renseløsninger som tar sikte på en bærekraftig fremtid. For oss betyr det at hvis det dukker opp komponenter, kjemikalier eller underleverandører som kan vise til et mer miljøvennlig alternativ, så prøver vi det ut. Hvert år bidrar våre renseanlegg til at over 800 000 kubikkmeter vann trygt kan slippes ut i naturen. Vi er ISO-sertifiserte, og har en ISO-9001 standard som er et godt verktøy for å oppdage og redusere feil. Utslipp fra våre egne fysiske renseanlegg anses for å være lav i forbindelse med miljøpåvirkning.

Serviceavtale
Vi jobber med integrasjon av miljømessige hensyn i vår daglige drift og tilbyr våre kunder en serviceavtale. Formålet med serviceavtalen er å sikre langsiktig og forsvarlig drift av anlegg vi leverer. En serviceavtale med oss skal forhindre nedetid av system og redusere sjanse for slitasjeskader på anlegg og feilkalibrerte komponenter. Den skal også øke sjansen for lang levetid på anlegg, høy operasjonell tid og legge til rette for konkrete og presise målnger og reguleringer. På Vikan overvåker vi systemtid i arbeidstid og på denne måten har vi kontroll over alle anlegg vi har levert og deres operasjonelle tid.

Krav til underleverandører
Vi som er ansatt i Mivanor skal være sikre på at vi tar riktige valg i hverdagen i lys av bærekraft og miljø. Dette gjelder spesielt ved valg av underleverandører. Vi stiller krav til de som leverer komponenter til oss og deres miljøansvar. Vi besitter også ISO-standarden 14001:2015 hvor vi har basis i tre grunnpilarer som er miljø, samfunn og økonomi.