På globalt nivå er rent vann en knapphetsressurs. I Norge er vi svært heldige som har tilgang på store mengder rent vann, men dette er også en ressurs vi må behandle med respekt og med tanke på fremtiden. Enorme mengder vann går med i industriell drift og produksjon, og det jobbes hardt både for å regulere krav og kvalitetssikre at vannet som er brukt ikke blir sluppet ut i naturen ikke er forurenset. 

Sammen med våre kunder er et av målene til Mivanor er å bidra til at det utvikles mer effektive renseanlegg - uten at det skal gå på bekostning av miljøet. 

 

Sirkulærøkonomi

 

En sirkulær økonomi handler om å ha en tankegang som baserer seg på gjenbruk, det å reparere, forbedre og materialegjenvinne i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt. 

På samme måte kan man se vannets kretsløp og måten vi behandler denne ressursen på:

Vann sirkulrerer i et kretsløp hvor det kan benyttes på nytt og på nytt, men det er viktig at vannet som kretser ikke er forurenset. Et forurenset vann vil kunne være til fare for omgivelsene det eksisterer i.

Mivanor ønsker å bevare denne ressursen lengst mulig og bidra til at den kan inngå i et kretsløp uten negativ miljøpåvirkning. 

Vi renser vann fra industri både gjennom kjemisk/mekanisk rensing, biologisk rensing og med filtrasjon. Under kan du finne en oversikt over de ulike renseteknologiene vi tilbyr og hvilken teknologi som passer til hvilket type vann

Mer om våre renseløsninger