All industri som har en aktivitet som bruker vann i produksjonen av en vare har som regel behov for en form for rensing av prosessvannet. Hvilken type rensing som kreves avhenger av hvor forurenset vannet er og hvor det skal slippes ut. 

Annet vann som kan ha behov for rensing er overflatevann som indirekte blir forurenset på grunn av regnvann som kommer i kontakt med avfall eller andre produkter som avgir stoffer som ikke skal slippes ut i naturen. 

Eksempler på dette er:

  • Overflatedrenering fra trafikk- og veiområder

  • Overflatedrenering fra produksjonsområder og industriområder
     

Her kan du lese mer om vannrensing i ulike bransjer:

Vann vi renser

Er du usikker på om din virksomhet eller bedrift har behov for å rense vann?

KONTAKT OSS