Grenseverdier avløpsvann
Parameter Grenseverdi
Temperatur fettutskillere < 30 °C
Temperatur oljeavskillere og andre industripåslipp < 45 °C
pH 5,5–8,5
Bly (Pb) < 50 μg//l
Kadmium (Cd) < 5 μg/l
Krom (Cr) < 50 μg/l
Kvikksølv (Hg) < 2 μg/l
Nikkel (Ni) < 50 μg/l
Kobber (Cu) < 200 μg/l
Sink (Zn) < 500 μg/l
Fett < 50 mg/l
Mineralsk olje* < 20 mg/l / 50 mg/l
Nitrifikasjonshemming < 50%
Organisk stoff, KOF < 600 mg/l
Organisk stoff, BOF5 < 300 mg/l
Suspendert stoff (sedimenterbart materiale) < 400 mg/l
Klorid (Cl- ) < 1000 mg/l
Sulfat, (SO4 2- ) < 500 mg/l
Total fosfor (Tot P) < 10 mg/l
Total nitrogen (Tot N) < 60 mg/l
*20 mg/l gjelder ved etablering av ny eller øking av eksisterende påslipp. 50 mg/l gjelder for bestående anlegg. Virksomheter som ikke klarer å innfri 20 mg/l skal gå i dialog med kommunen. Frist for oppgradering av gamle utskillere med formålet om innfrielse av kravet for nye anlegg vil bli fastsatt etter avtale.

(Gjelder for avløpsvann som føres til kommunalt nett fra virksomheter) Kilde: Lovadata

 

Lurer du på noe om grenseverdier for rensing av avløpsvann?

KONTAKT OSS