Vår renseløsning består av en kombinasjon av kjemisk felling og en mekanisk prosess hvor et jernholdig pulver tilsettes i prosessen og gjør flokkene/klyngene magnetiske. Prosessen kalles magnetisk partikkelseparasjon (MPS).

Prosessen utgjør dermed en kombinert fjerning av forurensing og av-vanning av vannet.


Kjemisk og mekanisk rensing av vann

 

Valg av rensekjemikalier er avhengig av vannkvalitet og målet med rensingen. Vi bruker de fremste leverandørene på markedet for å finne den kombinasjonen som gir våre kunder den mest kostnadseffektive løsningen for å oppnå ønsket resultat. 

Mivanor skal ta riktige valg i lys av bærekraft og miljø. Dette gjelder spesielt ved valg av underleverandører. ​​​​Vi stiller krav til selskapene som leverer komponenter til oss og deres miljøansvar. Vi er sertifisert etter ISO 14001:2015 hvor vi tar utgangspunkt i å styre bedriften etter tre grunnpilarer som er miljø, samfunn og økonomi. 
 

Ønsker du mer informasjon om vår renseteknologi? 

Kontakt oss