Lover og krav som gjelder for rensing av avløpsvann bestemmes av Miljødirektoratet eller Fylkesmann. De to setter krav til innhold av forurensning i vann som slippes ut etter bruk. 

Våre ulike renseløsninger for vann kan hjelpe virksomheter med å overholde kravene som er satt av grenseverdier for utslipp. Rensekravene er mange og rensekrav er ulik for forskjellige bransjer og situasjoner. For virksomheter som har egne tillatelser fra Fylkesmann eller Miljødirektoratet (tidligere SFT og Klif), skal kommunes krav i størst mulig grad samordnes med disse kravene. 


Lurer du på hvilke bransjer vi har levert renseløsninger til?

Bransjer vi har levert renseløsninger

Forskrift om begrensning av forurensing i forurensningsforskriften her.

Lurer du på noe om krav til forurensning?

Kontakt oss