Området man slipper ut vann fra industri og deponi kalles noen ganger for resipient. Og det er nettopp resipienten som er avgjørende for hvilken renseløsning som må til for at resipienten ikke skal blir negativt påvirket av utslipp.

Det vil si si at det vil være ulike renseløsninger som passer ut i fra om vannet havner i hav, innsjø, bekk, elv, myr eller en annen vannkilde. 

Mivanor har levert anlegg som renser prosessvann som kan brukes på nytt, og renseanlegg hvor vannet slippes ut i hav, innsjø, bell, myr eller elv. Hver leveranse må tilpasses kunden sin aktuelle situasjon. 

KUNDEPORTEFØLJE

VANN VI RENSER