Hvor stort og hvilken type renseanlegg som kreves varierer mellom kunder da det er ulik lokasjon. Vi vil alltid forsøke å legge til rette slik at plasseringen av renseanlegget er tilpasset og tilrettelagt for kundene våre. 

Vi kan levere anleggene våre som nøkkelferdig moduler eller som et stedsbygget anlegg dersom kunden har egnede lokaler.

 

Her er noen av våre renseløsninger:

MivaMag

MivaSorb

MivaBio

MivaStormwater


Ønsker du å vite mer om våre nøkkelferdige moduler?
 

KONTAKT oss