Hvor stort og hvilken type renseanlegg som kreves varierer mellom kunder da det er ulik lokasjon. Vi vil alltid forsøke å legge til rette slik at plasseringen av renseanlegget er tilpasset og tilrettelagt for kundene våre. 

Vi kan levere anleggene våre som nøkkelferdig moduler eller som et stedsbygget anlegg dersom kunden har egnede lokaler.

Ønsker du å vite mer om våre nøkkelferdige moduler?
 

Kontakt


Modulene til MivaMag kan se slik ut