Hvor stort en renseanlegg bør være avhenger av størrelse på vannmengde som skal renses. Før vi bestiller installasjonsdeler til renseanlegg gjennomfører vi en kartlegging av våre kunders vannstrømmer. På grunnlag av analysen vil vi kunne beregne kundenes kapasitetsbehov. 

En MivaMag-modul har kapasitet til å rense 40m3 vann per time. 
Hvor mange moduler som trengs vil avhenge av bedriftens behov. 

Her er noen av våre renseløsninger:

MivaMag

MivaSorb

MivaBio

MivaStormwaterØnsker din bedrift en kartlegging av vannrensebehov?

Kontakt oss