Årsaken til at avløpsvann må renses er fordi avløpsvann inneholder fosfor, organiske stoffer, bakterier, virus og miljøgifter. Det er ikke ønskelig at slike stoffer tilbakeføres til havet, innsjøer, bekker og elver. Utslipp av fosfor, organiske stoffer, virus og miljøgifter vil være skadelidende for livet under vann.  


Avløpsvann kan renses mekanisk, biologisk eller med en kombinasjon av disse metodene. Kjemiske renseanlegg er spesielt bygd for å rense tungmetaller og fosfor, mens de biologiske anleggene hovedsakelig fjerner organisk materialer. 

Våre renseanlegg og vår teknologi MivaMag fjerner partikler som ellers kunne først til nedslamming på utslippsområdet.  

Lurer du på noe om avsløpsvann? 

KONTAKT OSS