Industriutslippsdirektivet (IED) legger føring for, og regulerer forurensing – for eksempel til vann og luften – fra ulike industrier. Direktivet legger også til grunn hvordan ulike næringer skal begrense disse igjennom beste tilgjengelige teknikker (BAT).

Mange bedrifter opplever IED-kravene som krevende å møte. Mivanor ønsker å gjøre denne prosessen enklere.

Mivanors teknologi MivaMag er godkjent som BAT av Statsforvalteren i Nordland. Ulike industrier bør etterstrebe å finne teknologi-løsninger som oppfyller disse kravene. IED trekker fram en rekke løsninger som Mivanor leverer i dag, deriblant:

  • Monitorering av utslipp til vann
  • Teknikker for å forbehandle, og forhindre utslipp av forurenset vann
  • Eksempelvis igjennom teknikker som absorbsjon, koagulering og flokkulering
  • Gjenbruk av vann, og mer effektiv ressursutnyttelse
  • Energi-effektivisering

 

Les mer om IED her - og om hvordan EU ønsker å kutte utslippene - særlig til vann.

 

Har du spørsmål om IED? Ønsker dere kanskje å sende oss en vannprøve?

KONTAKT OSS HER