En bedrift som har høyt forbruk av vann i sin næringsaktivitet må sørge for at dette vannet er rent og trygt å slippe ut i naturen etter at det er brukt. Å rense vann fra industri har to miljøgevinster; vannet som slippes ut i naturen er trygt og rent og det gjør det mulig å bruke vannet flere ganger i samme prosess.

 

Totalleverandør innen vannrensing

Vi er totalleverandør av renseløsninger for industrielt avløpsvann, det innebærer at vi tilbyr:

  • Analyse av vannet som skal renses og effekten renseløsningnen vil ha
  • Prosjektering 
  • Installasjon og opplæring
  • Driftsstøtte og service

Vår leveranse skal oppfylle rensekravene kundene våre setter og vi gjør en grundig analyse av vannkvaliteten og behovet for rensing i prosjekteringsfasen for å kunne sikre at vår leveranse oppfyller kundens behov.

 

Muligheter i mange bransjer

Vi ønsker å bli utfordret for å utvikle og tilpasse våre renseløsninger til flere bransjer. I dag leverer vi renseløsninger til deponieiere, aktører innen akvakultur og offentlige aktører med ansvar for landområder med forurensing fra brannøving.

Lurer du på om vi kan være behjelpelig med å rense vannet fra din næringsaktivitet?

 

TA KONTAKT OG BESKRIV DIN RENSEUTFORDRING