Prosessvann fra akvakultur kan få en oppsamling av forurensing, og det er verdifullt å kunne rense dette vannet slik at man både får fjernet forurensing før det flyter ut i naturen og man får mulighet til å kunne bruke vannet flere ganger i prosessen.

 

Trygge oppdrettsanlegg gjennom effektiv vannrensing

For oppdrettsnæringen handler det i all hovedsak om å drifte trygge anlegg med et så lite miljøavtrykk som mulig. Ved å velge en renseløsning fra Mivanor vil ditt selskap kunne være sikker på at vannet som brukes i bedriftens produksjon er rent og trygt å slippe ut i naturen. 

 

Analyse av prosessvann

Du kan sende inn vannprøver fra ditt anlegg til vår FoU-avdeling. Teamet vårt gjør en småskalatest med vår teknologi som viser hvilke former for urenheter som finnes i vannet og hvilken effekt vår renseteknologi har på vannet. 

 

Jeg vil ha et uforpliktende tilbud på vannanalyse

 

Løsninger for rensing av prosessvann

Mivanor har i dag en portefølje med ulike renseløsninger tilpasset ulike problemstillinger både når det kommer til sammensetningen av forurensing, mengde vann og krav til rensing. For aktører i akvakulturnæringen anbefaler vi:

  • MivaMagTM - mekanisk og kjemisk rensing av industrielt vann
  • MivaBio - biologisk rensing av industrielt vann
  • MivaSpin - renseløsning spesielt utviklet for fjerning av ammonium

Trenger du innspill fra oss når det kommer til hvilken løsning som vil være best for ditt anlegg?

 

Ta kontakt for veiledning

 

Fjerning av kobber i vann

Notvaskerier har i all hovedsak en utfordring knyttet til at nøtene har et beskyttelseslag av voks og kobber rundt seg, og dette vaskes ut i vannet når nøtene renses.

Vi leverte vår renseteknologi MivaMagTM  til Bøteriet AS Resultatet er en renseprosess som gjør vannet så rent at det kan gjenbrukes om igjen for å vaske flere nøter.