Vann fra akvakultur kan få en oppsamling av forurensing, og det er verdifullt å kunne rense dette vannet slik at man både får fjernet forurensing før det flyter ut i naturen og man får mulighet til å kunne bruke vannet flere ganger i prosessen.

 

Effektiv slambehandling

For oppdrettsnæringen handler det i all hovedsak om å drifte trygge anlegg med et så lite miljøavtrykk som mulig. Ved å velge en renseløsning fra Mivanor vil ditt selskap kunne være sikker på at vannet som brukes i bedriftens produksjon er rent og trygt å slippe ut i naturen. 
 

Løsninger for akvakultur

Mivanor har i dag en portefølje med ulike renseløsninger tilpasset ulike problemstillinger både når det kommer til sammensetningen av forurensing, mengde vann og krav til rensing. For aktører i akvakulturnæringen anbefaler vi:

  • MivaMagTM - mekanisk og kjemisk rensing av industrielt vann
  • MivaBio - biologisk rensing av industrielt vann

Trenger du innspill fra oss når det kommer til hvilken løsning som vil være best for ditt anlegg?

Ta kontakt for veiledning

 

Analyse av prosessvann
 

Du kan sende inn vannprøver fra ditt anlegg til vår FoU-avdeling. Teamet vårt gjør en småskalatest med vår teknologi som viser hvilke former for urenheter som finnes i vannet og hvilken effekt vår renseteknologi har på vannet. 

JEG VIL HA ET UFORPLIKTENDE TILBUD PÅ VANNANALYSE