Hvilke utfordringer er knyttet til sigevann?

Vår erfaring er at typiske utfordringer med å rense sigevann kommer av:

 • ujevnt tilsig av vann
 • varierende vannkvalitet
 • anleggene må tåle frost og kulde

Mivanor videreutvikler stadig vår hovedteknologi MivaMagTM for å overkomme disse utfordringene, med mål om å designe en renseløsning som er fleksibel, kompakt og brukervennlig. MivaMag kan også leveres i SINTEF-godkjente brakkemoduler hvilket er en fordel for deponier som ikke har tilgjengelig areal i eksisterende bygg for renseløsningen. Forurensingen samles opp i et slam som har en grad av tørrstoff på opptil 40 % som enkelt fraktes bort i container.


Renseteknologi for sigevann

Vår renseteknologi MivaMagTM ble først utviklet for rensing av sigevann fra deponiet på Vikan Avfallsplass.

Vi er dermed godt kjent med utfordringene og kravene denne bransjen står ovenfor.

Flaggskipet vårt MivaMagTM løser flere utfordringer på én gang:
•    Fjerner og avvanner slam i ett trinn
•    Lett å overvåke prosessen
•    Lav mekanisk kompleksitet
•    Lite fotavtrykk / kompakt anlegg
•    Plug & Play renseanlegg med opsjon på modulær installasjon
•    Enkel å kombinere med tilleggsrensetrinn
•    Fjernstyring og fjernovervåkning

Renseeffekt på sigevann fra deponi

MivaMagTM har en god effekt på miljøgifter, tungmetaller og andre miljøfiendtlige stoffer på sigevannet etter at det er renset. 

 • 20 - 70% reduksjon av organiske miljøgifter

 • 25 - 99 % reduksjon av tungmetaller

 • 80 - 99 % reduksjon av fosfor

 • 80 - 99 % reduksjon av suspender stoff

 • 70 - 99% reduksjon av oljer, PAH og BTEX

For å møte det aktuelle utslippskravet kan det være nødvendig å kombinere MivaMagTM renseprosess med andre renseteknologier. Mivanor vil i sitt prosjekteringsarbeid avdekke behovet for og utformingen av kombinasjonsløsninger og gi kunde oversikt over muligheter og opsjoner.

Ønsker du å finne ut hvor god effekt vår renseteknologi kan ha på ditt sigevann?

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på analyse av vannprøve

 

Hvem har brukt vår renseløsning for deponier?

Våre referansekunder er flere interkommunale selskaper med ansvar for avfallsdeponi:

 • Esval Miljøpark

 • Iris Salten IKS

 • HAF IKS

 • HRS IKS

 • RENO-VEST IKS

 • SHMIL IKS

 • Lofoten Avfallsselskap IKS

 • Borge Deponi

 • Lindum Oredalen

 

#sigevann #deponi #avfallsbehandling #overflateavrenning #industrieltavløpsvann #BAT #AEL #utslippskrav #vannrensing

Slik fungerer renseprosessen vår for deponi: