Hvilke utfordringer er knyttet til sigevann?

Vår erfaring er at typiske utfordringer med å rense sigevann kommer av:

 • ujevnt tilsig av vann
 • varierende vannkvalitet
 • anleggene må tåle frost og kulde

Vårt automatiserte og modulbaserte anlegg løser disse utfordringene. Renseprosessen resulterer i et sigevann som møter de kravene myndighetene setter for godkjent utslipp fra deponi. Forurensingen samles opp i et slam som har en grad av tørrstoff på 35 - 40 % som enkelt fraktes bort i container.


Renseteknologi for sigevann

Vår renseteknologi MivaMagTM ble først utviklet for rensing av sigevann fra deponiet på Vikan Avfallsplass.

Vi er dermed godt kjent med utfordringene og kravene denne bransjen står ovenfor. 

Slik fungerer vår teknologi:
 

 

 

Renseeffekt på sigevann fra deponi

MivaMagTM har en god effekt på miljøgifter, tungmetaller og andre miljøfiendtlige stoffer på sigevannet etter at det er renset. 

 • 50 - 70% reduksjon av organiske miljøgifter

 • 25 - 90 % reduksjon av tungmetaller

 • 80 - 90 % reduksjon av fosfor

 • 80 - 90 % reduksjon av suspender stoff

For å møte det aktuelle utslippskravet kan det være nødvendig med å kombinere MivaMagTM renseprosess med andre renseteknologier. Mivanor vil i sitt prosjekteringsarbeid avdekke behovet for og utformingen av kombinasjonsløsninger og gi kunde oversikt over muligheter og opsjoner.

Ønsker du å finne ut hvor god effekt vår renseteknologi kan ha på ditt sigevann?

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på analyse av vannprøve

 

Hvem har brukt vår renseløsning for deponier?

Våre referansekunder er flere interkommunale selskaper med ansvar for avfallsdeponi:

 • Esval Miljøpark

 • Iris Salten IKS

 • HAF IKS

 • HRS IKS

 • RENO-VEST IKS

 • Lofoten Avfallsselskap IKS

 

 

Slik fungerer renseprosessen vår for deponi: