Utdanning: Flyfag, maskinmekaniker, ingeniørkurs og prosjektledelse.

Relevant erfaring: Arild har over 30 års erfaring fra helikopterbransjen, hvor han har vært beskjeftiget med alt fra prosjektledelse til mekaniker-arbeid. Igjennom denne tiden har han fått en høy teknisk forståelse, jobbet som mellomleder og fått et øye for god prosesstyring. Med mye praktisk erfaring i sekken bistår han Mivanor med alt fra prosjektstyring og installasjon til igangkjøring av nye prosjekter og kontakt med kunder.

Motto: «Fornøyde kunder er den beste reklamen.»