Utdanning: Sivilingeniør i Miljøteknologi og Kjemi fra Teknisk Universitet i Berlin og NTNU Trondheim.

Relevant erfaring: Har bred erfaring innen vannrensing og vannkjemi og utviklet rensemetoden «Magnetisk Partikkel Separasjon» for bruk under norske forhold. Robert har også hatt konsulentroller i flere ulike områder bl.a. innenfor farlig avfall, komposteringsprosesser og miljøtekniske undersøkelser i forurenset jord. Han har en sterk interesse for optimering og videreutvikling av våre renseprodukter med kundens behov i fokus.

Motto: «Jeg vil ha en fornøyd kunde gjennom kompetanse og forståelse for kundens behov og ønske»