Vi som totallevarandør av vannrenseløsninger bistår med opplæring av anlegg. Vår erfaring tilstier at enhver bedrift kan styre anlegget selv. 

 

MivaMag leveres med fjernstyring og overvåking slik at du som kunde skal kunne drifte anlegget selv, men også få assistanse fra oss hvis det er behov. 

 

Alle anlegg har behov for løpende tilsyn, men hvor ofte avhenger av variasjonen i vannkvaliteten inn til renseanlegget. Vi tilbyr service av anlegg og omfang og hyppighet tilpasses kunden sitt behov og ønske. 

 

Gjennom automatiserte styringsprosesser kan staben vår overvåke prosessen i renseanlegget og på denne måten har vi kontroll over alle anlegg vi har levert og deres operasjonelle tid. Dette gjør at vi kan handle kjapt hvis det skulle oppstå noe uforutsett. 

 

Se våre produkter her

PRODUKTER