Renseanlegget består av en MivaMagTM enhet og har dermed en kapasitet på 40 kubikkmeter med sigevann i timen. 

Mivanor leverte sitt første renseanlegg til Iris Produksjon, og det var behovet for rensing av sigevann fra deponiet som gjorde at det ble satt i gang en prosess for å utvikle en egen teknologi for dette. Resultatet ble MivaMagTM som i dag er vårt hovedprodukt for rensing av sigevann og industrielt avløpsvann. 

I bildegalleriet viser detaljbilder fra visningsanlegget og hvordan en MivaMagTM er plassert hos Iris Produksjon.