Nyheter

 

Her kan du lese nyheter fra vår drift og om løsninger vi har levert til ulike kunder. Vi skriver også om utviklinger innenfor vannrensing, som for eksempel Industriutslippsdirektivet (IED) eller andre krav.